Checkgezondheid medische keuringen en arbodienst

Voor de particulieren –  Gezondheidschecks

Onze gezondheid is onder alle omstandigheden steeds weer de meest belangrijke factor die bepaalt wat we kunnen ondernemen, welke afspraken we kunnen maken en hoe we naar de toekomst kunnen kijken. Om hier grip op te houden moeten we wel inspanningen leveren. Een vorm van inzet hiertoe is regelmatig checken of we nog op het goede gezondheidspad zijn. Daarom heeft Checkgezondheid.nl een makkelijk toegankelijke methode hiervoor bedacht. Op onze website kunt u de vragenlijst invullen en zo heeft u al een eerste overzicht. Mocht u daar graag met een professional over praten dan kan u uiteraard een afspraak maken. Een arts zal alle items van de vragenlijst doornemen en u ontvangt per mail ons advies ten aanzien van mogelijke vervolgstappen.
Vervolgstappen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:
  • Overleg met één van onze artsen over eventuele verwijzingsmogelijkheden naar een collega bedrijfsarts, collega huisarts of specialist.
  • Vervolg medisch onderzoek; bijvoorbeeld (bloed- en/of urineonderzoek, ECG) of medische keuring.
  • Adviestraining leefgewoonten (bewegen met behulp van een fysiotherapeut, voedingsbegeleiding met behulp van voedingsdeskundige,  ontspannen met behulp van een psycholoog, acupuncturist, verbetering slaapgewoonten met behulp van ademtherapeut, mondholtecontrole met een tandarts, verslavingsbestrijding met behulp van een psycholoog enz.).
Indien u dat wenst, kan er een vervolgafspraak worden ingepland met de arts die u verwezen heeft om met u de voortgang of de evaluatie te bespreken.

Over onze arbodienst

Kosteloos aansluiten
Checkgezondheid.nl is een arbodienst die korte lijnen hanteert, maatwerk levert, toezicht houdt op de wettelijke verplichtingen en werkgevers totaal ontzorgt als dat gewenst is. Als u zich registreert bij Checkgezondheid.nl voldoet u meteen aan uw wettelijke verplichtingen. U krijgt een gratis basiscontract van ons, wij rekenen dus geen abonnementskosten. Heeft u alleen kortdurend verzuim, dan kost Checkgezondheid.nl u dus helemaal niets. Pas bij langdurig verzuim -zes weken of langer- en als er na uw goedkeuring een professional wordt ingeschakeld, betaalt u voor de afgenomen arbodiensten. Neem contact met ons op om de de mogelijkheden te bespreken.
Team van professionals
Checkgezondheid.nl heeft een team van professionals, waardoor onze service verder gaat dan alleen arbozorg. Omdat wij elke ziekmelding oppakken als maatwerk, kunnen we direct de juiste professional inschakelen. Naast de arbodienst deskundigen, beschikken we ook over :
  • preventieve zorg deskundigen als fysiotherapie, psychologen, voedingsdeskundigen, longzorgdeskundigen, ontspanningstherapeuten,
  • een personeelsadviseur voor bijvoorbeeld het opstellen van een adequaat verzuimreglement, het opstellen van bijv een waarschuwingsbrief en het opschorten van de loondoorbetaling,
  • een mediator voor het oplossen van een conflict,
  • een arbeidsrechtsadvocaat,
  • een verzekeringsadviseur om een ziekteverzuimverzekering af te sluiten.
Daarmee ontzorgen wij volledig en leveren wij preventieve zorg. Voorkomen is beter dan genezen, als je er op tijd bij bent kunt u veel kosten besparen.